Imprint

Dette aftryk blev senest opdateret den 22. januar 2022.

Ejeren af dette websted er:

Noram Group - Flexpert.dk
Vindelevgård 149
7830 Vinderup
Danmark
E-mail: kd.trepxelf@tkatnok
Telefonnummer: 28905342
VAT ID: 35366393

Den/de lovlige repræsentant(er) for Noram Group - Flexpert.dk :

Phillip Petersen

1. Generel

1.1 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på følgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.

Scroll to Top
Scroll til toppen